Air7 – Vitamín pre pľúca

Obsahuje základné vitamíny dôležité pre vitalitu ľudského tela, najmä pľúc.

1 škatuľa obsahuje 30 kapsúl, čo je mesačná dávka.